Autove×i? paslaugos, autove×iai

Tarptautinis krovini? gabenimas

Apie mus

Spausdinti puslap─»

UAB “Autika” ?kurta 2004 metais. Őiuo metu bendrov?je dirba 34 didel? patirt? krovini? gabenimo srityje turintys darbuotojai.

Pagrindin? bendrov?s veikla – tarptautinis krovini? gabenimas tentin?mis puspriekab?mis, autove×i? paslaugos, autove×iai.

Gabenimo geografija apima vis? Vakar? Europ?, Kazachstan?, Rusij?, Baltarusij? bei Ukrain?.

Patyrusi profesional? komanda ir naujos, patikimos transporto priemon?s garantuoja, kad J?s? krovinys ? paskirties viet? bus pristatytas u× optimali? kain?, saugiai ir laiku.